Wetsontwerp studentenmigratie: fraudepoort blijft open staan, N-VA stemt tegen

Door Yoleen Van Camp, Darya Safai, Theo Francken op 24 juni 2021, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Migratie
Darya Safai, Theo Francken en Yoleen Van Camp

Studentenvisa moeten onze universiteiten versterken door de “best and brightest” aan te trekken. In de praktijk blijkt nog te vaak het omgekeerde. Te veel buitenlandse studenten beschikken niet over de basiscompetenties om succesvol af te studeren en verdwijnen in de illegaliteit. De problematische omzetting van een Europese richtlijn in een wetsontwerp is een gemiste kans voor de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om de fraude met studentenvisa aan te pakken.

Niet-Europese studenten die aan onze universiteiten komen studeren en doctoreren kunnen een verrijking betekenen voor ons academische landschap. Om studentenmigratie naar Europa te bevorderen nam de EU daarom in 2016 een richtlijn aan. Die wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nu omzetten in onze wetgeving, maar er zitten stevige gaten in.

Geen financiële garanties

Zo zijn de financiële garanties die het regeringsontwerp vereist van de buitenlandse studenten ruim onvoldoende. De zogenaamde ‘garantenregeling’, waarbij derden zich financieel garant stellen voor de buitenlandse student, is een lege doos. Van zodra er problemen opduiken, verdwijnen deze garanten al te vaak met de noorderzon. Ook wordt de controle op de studievoortgang geschrapt waardoor bissers en trissers eindeloos hier kunnen blijven. “Het kan niet de bedoeling zijn dat buitenlandse studenten zich na aankomst in ons land wenden tot een OCMW voor het bekomen van een uitkering, omdat ze niet zelf voor hun levensonderhoud kunnen instaan”, reageert Kamerlid Yoleen Van Camp.

Geen taalvereisten

Daarnaast legt het wetsontwerp van de staatssecretaris geen taalvereisten op voor de buitenlandse studenten. Wat vreemd is, immers om een succesvolle studieloopbaan in Vlaanderen te hebben is  voldoende kennis van de taal waarin het hoger onderwijs zal worden onderricht noodzakelijk. Voor de N-VA moeten de buitenlandse studenten een attest voorleggen waarmee een NT2-niveau Nederlands wordt aangetoond. “Een goede kennis van het Nederlands is een kwestie van respect voor onderwijsinstellingen en de Vlaamse belastingbetaler, die betaalt voor deze opleidingen. Dat men zelfs dat niet vereist, getuigt van de enorme laksheid waarmee deze richtlijn wordt omgezet”, zegt Kamerlid Darya Safai.

Nul respect voor parlement en Vlaanderen

Tenslotte is ook de manier waarop de paars-groene regering dit wetsontwerp erdoor heeft gejaagd, stuitend. Ondanks veel poeha over nieuwe politieke cultuur en de oprichting van een Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie, overlegde de staatssecretaris met niemand. “Mahdi komt met een eerste groot wetsontwerp dat een directe impact heeft op de bevoegdheden van de deelstaten, met name onderwijs, en overlegt niet met de bevoegde ministers. Daarnaast stuurde hij zijn kat naar de plenaire bespreking van dit ontwerp in de Kamer. Nul respect voor dit parlement, noch voor de bevoegdheden van de deelstaten”, besluit Kamerlid Theo Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is