Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Het verblijf van dertien haatpredikers in België.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B061-19-0337-2020202109406

Douanediensten. - Gebruik van mobiele scanners op Brussels Airport.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B062-5-0534-2020202109216

De nationaliteit van de gedetineerden in België.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B059-8-0610-2020202110796

De nationaliteit van de gedetineerden in België.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B061-19-0334-2020202110796

De oproep aan de burgemeesters om samen te werken rond LOI's voor asielzoekers.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B055-19-0303-2020202110216

Arrestaties personen zonder wettig verblijf.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B057-13-0634-2020202110217

Arrestaties personen zonder wettig verblijf.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B058-19-0304-2020202110217

Aantal verdwijningen van NBMV uit opvangcentra.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B056-8-0536-2020202109984

Het aantal incidenten buiten de asielcentra.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B056-13-0577-2020202109863

Het aantal incidenten buiten de asielcentra.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B056-19-0270-2020202109863