Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0406-2019202002131

Financiële situatie van Amazone.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B008-12-0155-2019202001072

Tijdelijk opvangcentrum in Dormaal.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B008-6-0160-2019202000983