Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Unia. - Financiële toestand.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55-B082-18-0145-2021202214123

Transmigratie.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B080-19-0511-2021202213055

Inclusiviteitscampagne rond het hoofddoek van de Raad van Europa en de Europese Commissie.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B078-3-0582-2021202212876

De bijeenkomsten van EU-functionarissen met organisaties van de Moslimbroeders.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B079-3-0581-2021202212875

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Energie
55-B074-15-0129-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B074-20-0165-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B074-7-0365-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B075-10-0319-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55-B075-16-0096-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B075-5-0783-2021202213289