Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Asielaanvragen niet-begeleide minderjarigen.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-1039-2019202005223

Hervestiging van vluchtelingen in België.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-1033-2019202005132

Toekennen van humanitaire visa. - Activiteitenrapport.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-1034-2019202005133

Botscans minderjarige asielzoekers.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-1027-2019202005107

AZOC Lint. - Coronabesmettingen.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0922-2019202004762

Aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B027-2-0604-2019202004612

Veroordeling van Fedasil voor opvang van asielzoekers (MV 7780C).

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B024-6-0831-2019202004475

Huidige doorlooptijd van een asielaanvraag (MV 7728C).

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B024-6-0826-2019202004467

Geradicaliseerde gedetineerden.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B025-2-0568-2019202004386

Voogdijdienst. - Werking.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B023-2-0522-2019202003867