Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Kessel-Lo. - Arrestatie fietsdieven.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B090-12-1382-2021202215151

Genitale verminkingen in België.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B091-8-1283-2021202216189

Opvangcentrum Spa/Cress. - Dwangsommen.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B087-19-0605-2021202215487

Aantal betaalde dwangsommen.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B087-19-0607-2021202215490

Het personeelsbestand van de DVZ, het CGVS, Fedasil en de RVV.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-19-0603-2021202215459

De aanwervingscampagne van DVZ, het CGVS, Fedasil en de RVV.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-19-0604-2021202215460

De opleiding van voogden.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B087-8-1152-2021202215180

Kessel-Lo. - Arrestatie fietsdieven.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B087-19-0590-2021202215151

Illegaal trio gevat na winkeldiefstallen in Holsbeek.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B086-19-0579-2021202215019

Illegaal trio opgepakt in Wijgmaal.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B086-19-0580-2021202215020