Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Het verblijf van dertien haatpredikers in België.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--19-0337-2020202109406

Douanediensten. - Gebruik van mobiele scanners op Brussels Airport.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55--5-0534-2020202109216

Gestolen fietsen en bromfietsen.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0499-2020202109392

Het verblijf van dertien haatpredikers in België.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0505-2020202109406

Controle op zwartwerk door de inspectiediensten.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B051-2-0319-2020202109296

Verleende wapenvergunningen per provincie.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0483-2020202109289

Vandalisme van flitspalen.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0484-2020202109290

Territoriale werking van de federale politie.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0485-2020202109291

Vluchtmisdrijven.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0486-2020202109295

Controle op zwartwerk door de inspectiediensten.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B052-5-0357-2020202109296