Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Eerste Minister
55--1-0169-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55--10-0319-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Defensie
55--11-0392-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55--12-0123-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--13-1024-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
55--14-0098-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Energie
55--15-0129-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55--16-0096-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55--17-0260-2021202213289

Toekennen subsidies aan FEMYSO.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55--18-0129-2021202213289