Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Voogdijdienst. - Werking.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0522-2019202003867

Joint Declaration on human rights and the environment (MV 6235C).

van Darya Safai (07416) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B022-13-0355-2019202003670

Asielcentrum Dormaal. - Toepassing coronamaatregelen.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B021-6-0601-2019202003339

Testen op het coronavirus voor nieuwkomers.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B021-6-0602-2019202003340

Het aantal asielzoekers in Vlaanderen en België.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B020-6-0585-2019202003261

Europese Afrikastrategie.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55-B020-13-0306-2019202003188

Coronabesmettingen in de asielcentra.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B020-6-0576-2019202003213

COVID-19. - Toegang tot het asielloket.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B018-6-0540-2019202002897

Tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0406-2019202002131

Financiële situatie van Amazone.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B008-12-0155-2019202001072