Parlementair werk

In de Kamer ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van het  Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie en vast lid in de  Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de  Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de  Commissie voor Naturalisaties en plaatsvervanger in de  Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen  en de Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Recente vragen

Juridische procedures asiel. - Kosten.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B110-18-0946-2022202319260

Winkeldieven zonder verblijfplaats in België. - Diefstallen uit SportsDirect en Action in Leuven.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B107-8-1758-2022202319502

Winkeldieven zonder verblijfplaats in België. - Diefstallen uit SportsDirect en Action in Leuven.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-12-1793-2022202319502

Winkeldieven zonder verblijfplaats in België. - Diefstallen uit SportsDirect en Action in Leuven.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-18-0920-2022202319502

Fietsdiefstal aan het station van Kortenberg door een persoon zonder geldige verblijfsdocumenten.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B107-8-1750-2022202319473

Inbrekers zonder geldige verblijfsdocumenten in Leuven en Kessel-Lo.

van Darya Safai (07416) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B107-8-1751-2022202319474

Fietsdiefstal aan het station van Kortenberg door een persoon zonder geldige verblijfsdocumenten.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-12-1787-2022202319473

Inbrekers zonder geldige verblijfsdocumenten in Leuven en Kessel-Lo.

van Darya Safai (07416) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-12-1788-2022202319474

Fietsdiefstal aan het station van Kortenberg door een persoon zonder geldige verblijfsdocumenten.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-18-0914-2022202319473

Inbrekers zonder geldige verblijfsdocumenten in Leuven en Kessel-Lo.

van Darya Safai (07416) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B109-18-0915-2022202319474