Darya Safai zetelt in de volgende commissies :

Ondervoorzitter Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie; Vast Lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen; Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa; Commissie voor Naturalisaties, Commissie voor Landsverdediging ; Commissie Legeraankopen ; Commissie Mensenhandel en Mensensmokkel.
Plaatsvervanger: Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken; Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen; Adviescomité voor Europese Aangelegenheden; .

Recente vragen

Meer Vragen