Nieuws

Door Darya Safai op 6 juli 2021, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Gelijke kansen, Levensbeschouwelijke tekenen

Dinsdag eiste N-VA-Kamerlid Darya Safai tijdens de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen dat de regeringscommissaris voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Ihsane Houach, naar het parlement zou komen. De door Ecolo aangestelde regeringscommissaris deed recent enkele …

Door Theo Francken, Peter Buysrogge, Darya Safai op 2 juli 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leger

Donderdag stemde de paars-groene meerderheid een resolutie waarin wordt voorgesteld de Belgische beslissingsmacht over de inzet van onze militairen in oorlogsgebieden wereldwijd afgeven aan de nieuw op te richten Europese Defensieraad. N-VA-Kamerleden Theo Francken, Peter Buysrogge en Darya Safai …

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp, Darya Safai op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

“Het verwerven van de Belgische nationaliteit is het sluitstuk van een geslaagd inburgerings- en integratietraject.” Kamerleden Theo Francken, Yoleen Van Camp en Darya Safai willen dat de Belgische nationaliteit niet wordt toegekend aan wie veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van zes maanden of …