Ook de Raad van State uitte zich hier kritisch over, gezien dit de uiterst gevoelige taalwet van 1938 omzeilt in de naam van digitalisering. Maar dat advies werd straal genegeerd door de minister.  “We zijn verontwaardigd over de nonchalante houding van zowel de minister als het parlement ten opzichte van de taalwetgeving én de kwaliteit van onze officiersopleiding van Defensie. Het kan niet zijn dat men de norm wil verlagen om de rekruteringscijfers op te krikken.”