In de marge van de beleidsverklaring kondigde federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder aan dat ze ook een akkoord wist te beklinken binnen de meerderheid over haar befaamde People Our Priority (POP) plan. Met dat plan, eerder dit jaar al bedisseld met de militaire vakbonden, wil ze het personeelsstatuut van de militairen aantrekkelijker maken, vooral met de belofte om hun lonen gelijk te trekken aan die van hun collega’s bij de politie.

Onze militairen verdienen terecht meer, al is dat niet de verdienste van de PS

Voor Theo Francken staat het buiten kijf dat onze militairen meer verdienen. “Gelet op de inspanningen die van Defensie de laatste jaren geëist werden, was het steeds moeilijker om nog geschikt personeel aan te trekken en vooral hun gekwalificeerd personeel te overtuigen om te blijven. Met de vergrijzingsgolf waarmee Defensie nu af te rekenen krijgt, ontstond er van nature een marge voor een verbetering van de lonen. Als beter betaalde veteranen bij de duizenden afzwaaien, ontstaat er vanzelfsprekend ruimte om de nieuwkomers iets bij te geven. Dat is geen verdienste van de PS, hoewel ze dat graag verkondigt. Deze ademruimte wordt nu integraal opgebruikt voor kortetermijnwinst.”

PR-stunt van de PS is eigenlijk roofbouw op toekomst van Defensie

Dit presenteren als een geste naar de militairen is volstrekt fout volgens Kamerlid Buysrogge. “Op korte termijn kan minister Dedonder inderdaad zorgen voor een betere verloning, maar van zodra de nood aan nieuwe rekruten in de komende jaren zal afnemen en de lonen van de nieuwkomers met hun anciënniteit zullen stijgen, zal Defensie in nog slechtere papieren terechtkomen dan voorheen, waarbij zonder een nieuw groot hoger groeipad steeds meer geld zal nodig zijn om de personeelskosten te dekken ten koste van investeringen en de slagkracht van het leger. Een mooie PR-stunt van de PS, maar zonder bijkomend geld eigenlijk roofbouw op de toekomst van Defensie.”

Militairen zullen meer dagen in kazernes zitten in plaats van op missie te gaan

Kamerlid Darya Safai ziet niet hoe minister Dedonder haar plan wil financieren. “We kunnen maar moeilijk geloven dat ze de volledige 150 miljoen binnen de bestaande personeelsportefeuille kan vinden, wat automatisch betekent dat ze elders zal moeten gaan beknibbelen. Defensie staat echter al onder zware budgettaire stress en kan amper nog haar kerntaken vervullen. Onze inschatting is dat we dit gaan voelen in de operaties, meer geld op de rekening zal zich vertalen in meer dagen die militairen in de kazernes moeten zitten. Niet enkel onze bondgenoten van de NAVO en Europees zullen dit niet graag horen, de soldaat die voor een carrière kiest bij Defensie voor de missie, komt bedrogen uit.”

“Dat naast de goednieuwsshow er toch lineair bespaard moet worden volgend jaar, maakt de blijde boodschap ongeloofwaardig”, besluiten de N-VA’ers.