“We vragen al zo lang een tot in de puntjes uitgewerkt actieplan dat alle niveaus overstijgt. Dat is er nog steeds niet. In tegendeel zelfs, onze ontradende wetsvoorstellen zoals het strafbaar maken van inklimming in vrachtwagens worden weggestemd. Ook met de betrokken partnerlanden Frankrijk en Groot-Brittannië moeten de diplomatieke contacten opgedreven worden”, stelt Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese.

Bocht van 180 graden bij Mahdi

Kamerlid Yoleen Van Camp vult aan. “Nadat hij al acht maanden communiceert dat hij geen illegale transitmigranten meer zal opsluiten want dat dat toch geen zin heeft, neemt staatssecretaris Mahdi nu een bocht van 180 graden. Gisteren liet hij in een opmerkelijke gezamenlijke communicatie met ministers Verlinden en Van Quickenborne plots weten dat hij dan toch “extra plaatsen” zal voorzien in de gesloten centra. Is opsluiting ineens toch nuttig geworden? Wat een pijnlijk verhaal.”

Weg van de minste weerstand

“Het overgrote deel van deze illegale transitmigranten wordt met rust gelaten. Mensensmokkelaars volgen de weg van de minste weerstand. De laissez-faire aanpak van Mahdi en co betalen we nu cash. België is terug in trek”, stelt Kamerlid Darya Safai.

Geen akkoord over extra plaatsen

“Mahdi kondigde in oktober twee nieuwe gesloten centra voor illegalen aan, collega Mathieu Michel bevoegd voor de Regie der Gebouwen zag dat anders, want hij stelde dat deze niet voor 2024 geopend zullen worden. We zijn eind mei en er is zelfs nog geen politiek akkoord over extra plaatsen. Het Masterplan Gesloten Centra staat on hold. We verliezen kostbare tijd en elke opgelegde deadline verschuift telkens weer. Onaanvaardbaar”, aldus Kamerlid Theo Francken.

Alarmsignalen gaan af, maar getreuzel blijft

“Dat er nog steeds geen verbindingsofficier is tussen de verschillende diensten, om deze problematiek aan te pakken, is onbegrijpelijk. De alarmsignalen door het meermaals aantreffen van grote groepen illegale transitmigranten zijn al meermaals afgegaan, telkens hebben we hier op gewezen. Maar men blijft dralen”, oordeelt Maaike De Vreese.

Zorg dat smokkel niet loont, kies voor Australisch model

“Zoveel onduidelijkheid, zoveel vragen over het stilzitten van deze Vivaldi-regering. We eisen dan ook duidelijke antwoorden en een duidelijk plan van aanpak. En kies nu toch eindelijk voor de Australische aanpak tegen illegale migratie. Zorg ervoor dat smokkel niet loont, of het nu op onze Noordzee of op de Middellandse zee is”, aldus Theo Francken.