Uit cijfers die al eerder door Kamerlid Roggeman werden opgevraagd, bleek dat het aantal incidenten in federale asielcentra de spuigaten uitloopt. Op vier jaar tijd is het aantal geregistreerde feiten (vechtpartijen, fysieke agressie, seksueel geweld, zelfmoordpogingen) in asielcentra meer dan verdubbeld. Tot de slachtoffers behoren zowel andere vluchtelingen als medewerkers van Fedasil.

Sanctiebeleid voor kleuters

Daders kunnen een sanctie opgelegd krijgen op basis van artikel 45 van de Opvangwet. De zwaarste sanctie, namelijk uitsluiting van de beschermingsstatus of verlies van het verblijfsrecht, werd in 2021 echter nooit benut. Wel wordt vaak het zakgeld ingetrokken, of krijgt men een formele verwittiging. “Dit is een sanctiebeleid op niveau van een kleuterklas,” zegt Roggeman, “Asielcentra hebben net het doel om kwetsbare mensen in bescherming te nemen. Als zelfs een aanranding in een asielcentrum geen aanleiding vormt tot uitsluiting van de dader, wat dan wel?”

“De regering-De Croo kijkt weg”

De N-VA diende daarom al eerder een voorstel tot resolutie waarin deze problemen aan de kaak stellen. Darya Safai (N-VA), die het voorstel indiende, vindt het stuitend dat niemand van de regering-De Croo, behalve cd&v, tussenkwam bij de bespreking en nadien het voorstel wegstemde. “Onze resolutie bevat de oprichting van een centraal meldpunt in het hele opvangnetwerk, de opname van elk geweldfeit in het asieldossier, het uitvoeren van een interne audit van de problematiek en een zero tolerance-beleid ten aanzien van geweldpleging. Wie kan daar tegen zijn?”, vraagt Safai zich af.