De kernpunten van het voorstel zijn een nationaliteitsexamen met een test van de landstaal van het gewest waar men woont en van elementaire kennis over onze samenleving. Verder willen beide Kamerleden een verbod op Belgwording voor wie fiscale schulden heeft en/of een strafblad, zoals dat ook in het buitenland geldt. Dat voorstel werd door Darya Safai en Tomas Roggeman verdedigd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. 

Kers op taart van integratieproces

Darya Safai: “Ik ben zeer dankbaar dat ik de Belgische nationaliteit mocht verwerven, maar het mag echt wel strenger. Nationaliteit is toch niet zomaar iets. Het is de kers op de taart van een heel integratieproces. Wat ons betreft is daarvoor vereist dat je kennis hebt van onze taal en onze tradities, normen en waarden. Dat is het minste wat een nieuwkomer kan doen om lid te worden van de gemeenschap die hem of haar ontvangt. Tegelijk is dat een voorwaarde om kansen te kunnen grijpen en jezelf te anticiperen. Dat lukt niet, wanneer je jezelf afsluit van de Vlaamse gemeenschap.”

Drogredenen

Tomas Roggeman: “We haalden voor dit voorstel de mosterd bij onze buurlanden. Zo is het nationaliteitsexamen dat wij voorstellen vandaag al wet in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Dat impliceert dat de meerderheidspartijen zich niet kunnen verstoppen achter de drogreden dat ons voorstel ‘juridisch niet kan’ of ‘niet mag van Europa’, wat de twee argumenten zijn waarmee zij stelselmatig het politieke debat over strengere migratiewetgeving pogen te ontwijken.

Voorstel keihard verdedigen

“Verzameld links blijft nationaliteitsverwerving beschouwen als een opstapje naar integratie, eerder dan als een beloning voor het voltooien daarvan. Wij zullen dit voorstel alvast keihard verdedigen, in de Kamer en bij de komende regeeronderhandelingen”, aldus de Kamerleden.