“De motivering van deze maatregelen klopt ook niet. Ten eerste beweert de minister dat deze voorwaarde voor de politie ook geschrapt is, quod non. Bij de politie gaat het om de diplomavoorwaarde secundair onderwijs, wat toch van een totaal ander niveau is als het getuigschrift lager onderwijs”, stelt Theo Francken. "Daarnaast maakt de minister het onderscheid tussen het getuigschrift en het diploma lager onderwijs, maar dat onderscheid bestaat niet. Dat is exact hetzelfde.”

Babylonische spraakverwarring

De minister stelt ook dat dergelijke vaardigheden allemaal getest worden bij de ingangstesten voor kandidaat-militairen. Ook hier zijn vragen bij te stellen. “Hoe kan men zeker weten uit een test of kandidaten voldoende begrijpend kunnen lezen? Is men daar wel streng genoeg? Zijn deze testen afdoende?" vraagt Kamerlid Peter Buysrogge zich af. ”Militairen moeten alle gegeven orders, zowel mondeling als schriftelijk, goed kunnen begrijpen en correct kunnen interpreteren. Hiervoor zijn onvoldoende garanties in onze ogen. Wij passen voor een leger van Babylonische spraakverwarring.”

Minister legt de lat weer lager

“Na het stopzetten van de fysieke proeven voor militairen tijdens de coronaperiode - erg omstreden want politie en brandweer bleven deze wel organiseren - legt de minister de lat opnieuw lager”, voegt Kamerlid Darya Safai toe, ”En waarom werd er geen voorafgaand overleg gepleegd met het bevoegde kabinet voor Onderwijs?”

Sociale tewerkstellingsbatterij

“De PS lijkt van Defensie eerder een sociale tewerkstellingsbatterij te willen maken dan een strijdbaar leger van de toekomst. Iedereen geraakt binnen. 10.000 nieuwe militairen aanwerven op vier jaar tijd is quasi onmogelijk, maar daarvoor moet de lat nog niet op de grond worden gelegd. Kwantiteit is belangrijk, maar kwaliteit blijft dat ook”, besluiten de Kamerleden.