Met het vonnis is volgens Peter De Roover en Darya Safai de toon gezet. Ons land zal niet langer dulden dat Iran of welk ander land dan ook, misbruik maakt van het diplomatiek statuut om aanslagen op burgers te orkestreren. Maar ook al zorgde justitie voor een correcte en tijdige bestraffing van de daders, toch is voor N-VA de zaak hiermee niet gesloten. “Naar de grootste waarschijnlijkheid betreft het hier geen geïsoleerd geval en als we op het speurwerk van sommige journalisten kunnen uitgaan, dan is er nog veel dat we niet weten. Het is nu aan de politiek om het probleem aan te pakken”, zegt De Roover.

Rol van Teheran bij aanslagen

Samen met Darya Safai, die zelf uit Iran wegvluchtte, vraagt hij nu dat de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken tekst en uitleg komen geven aan het parlement. “We verwachten van deze regering dat ze zo snel mogelijk naar de Kamer komt met meer informatie over de activiteiten van de Iraanse veiligheidsdiensten in ons land en de rol van Teheran bij het beramen van aanslagen. Alleen zo kunnen we bepalen welke de gepaste stappen zij die genomen moeten worden. Alle opties moeten daarbij bespreekbaar zijn, zwijgen is niet langer een optie”, zegt Darya Safai.

Geen exclusief Belgisch-Iraans probleem

“Voor de N-VA moeten de regering en het parlement een duidelijke veroordeling uitspreken voor het schaamteloos schenden van ons vertrouwen en het misbruiken van de diplomatieke conventies.  We hopen hierbij op bijval uit de andere Europese lidstaten. Als een diplomaat uit Wenen bij ons rekruteert om in Parijs toe te slaan, dan is dit geen exclusief Belgisch-Iraans probleem, maar gaat ons allemaal aan. Enkel met een gezamenlijke aanpak kunnen we een geloofwaardige vuist maken”, aldus de N-VA-politica.

Peter De Roover roept ook op om de waakzaamheid te verhogen van landgenoten in Iran en het Midden-Oosten. “Iran heeft een geschiedenis van zaken verder te escaleren, we moeten dus alert blijven, ook bij ons moeten de dreigementen serieus genomen worden.”