De MR trekt onverkort de Europese kaart en rest van de meerderheid volgt haar hierin, ongeacht welk project het betreft, ongeacht de potentiële impact op de eigen nationale defensie, ongeacht de gevolgen voor de NAVO (voor ons nog steeds de hoeksteen van ons Defensiebeleid), ongeacht wat het zal kosten of dat het uiteindelijk iets bijdraagt tot het versterken van onze capaciteiten. Meer Europa is het mantra van deze regering en daar vragen bij stellen, is blijkbaar uit den boze.

Overschot aan hogere officieren

De N-VA fractie stelt vast dat het huidige Europese defensieplanningsproces erg gecompliceerd is en onze defensiecapaciteit voorlopig alvast niet versterkt. Voor de paars-groene meerderheid is dat echter geen probleem. Zij wil bijkomende Europese hoofdkwartieren waar we ons overschot aan hogere officieren kwijt kunnen en witboeken die naast de NAVO en nationale planning ook nog een Europees wenslijstje neerlegt.

De NAVO: slanker en efficiënter

Theo Francken gaat daar niet mee akkoord. “We moeten absoluut vermijden dat er nog een bijkomende bureaucratische laag wordt gecreëerd die de schaarse middelen van Defensie opsoupeert en vooral papier produceert.”

“We hebben al zo’n instelling met een eigen routekaart, capaciteitsdoelstellingen, gecentraliseerd commando, die op haar beurt een stuk slanker en efficiënter is: de NAVO,” vult Darya Safai aan.

Paars-groen geeft soevereine beslissingsmacht af

Tenslotte en meer fundamenteel zijn er grote vragen over het voornemen van deze meerderheid om Belgische soevereine beslissingsmacht over de inzet van onze militairen in oorlogsgebieden wereldwijd af te geven voor de inzet van zogenaamde EU Battlegroups.

Voor Peter Buysrogge overschrijdt paars-groen een rode lijn. “Dit gaat veel te ver. Als alles goed gaat, zal er niet veel commotie zijn, maar wat als er Belgische militairen sneuvelen op een buitenlandse missie waarvoor er geen steun was bij de Belgische bevolking, maar ons werd opgelegd door de Europese Raad? Wat dan? Een vraag die de partijen van de meerderheid liever niet wensen te beantwoorden.”