Maar wat bij de stemming gebeurde, was opmerkelijk. Alle regeringspartijen, ook Open VLD, stemden tegen en uitgerekend de MR onthield zich. Nochtans heeft voorzitter Georges-Louis Bouchez zich meerdere keren zeer kritisch uitgelaten over de kwestie. Darya Safai reageert teleurgesteld. “Dit was onze enige kans om de betrokkene, mevrouw Haouach zelf, te horen. Ik betreur dat we niet konden rekenen op de expliciete steun van de MR.”