Woonstbetreding

De N-VA wil de politie machtiging geven om mensen in illegaliteit ook in de woning op te pakken met het oog op repatriëring. “Elk huis in dit land is momenteel een ‘safe house’ voor illegaal verblijf. Dit voorstel is absoluut noodzakelijk willen we meer uitgeprocedeerden bewegen tot terugkeer en het voldoet aan alle grondwettelijke garanties”, legt Kamerlid Francken uit.

Intrekking Belgische nationaliteit

De N-VA-fractie herneemt het voorstel van Kamerlid Koen Metsu om de Belgische nationaliteit af te pakken van wie veroordeeld wordt voor terrorisme en de dubbele nationaliteit heeft. “Onze nationaliteit is geen vodje papier. Wie onze samenleving afwijst, die kan ook geen lid meer blijven van de club”, klinkt Theo Francken kordaat.

Procedure van 1.250 euro

Tot slot wil de N-VA de procedure om de Belgische nationaliteit aan te vragen duurder maken. “We willen de aanvraag van 150 euro verhogen tot 1.250 euro. De opbrengst willen we aanwenden om de migratiediensten te versterken en om onze steden en gemeenten te helpen in de integratie van nieuwkomers”, verduidelijkt Francken.

Strijdvaardige fractie

De N-VA-Kamerfractie is er dus meteen ingevlogen na de eedaflegging. Ze is zeker niet van plan om achterover te leunen op de parlementsbanken. “We zullen de komende weken nog voorstellen aanbrengen”, belooft Theo Francken strijdvaardig.