Nieuwe N-VA-Kamerfractie lanceert meteen drie strengere migratievoorstellen

Door Theo Francken, Koen Metsu, Christoph D'Haese, Yoleen Van Camp, Darya Safai op 21 juni 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel
Nieuwe N-VA-Kamerfractie lanceert meteen drie strengere migratievoorstellen

De N-VA-fractie in de Kamer diende meteen na haar beëdiging als allereerste drie wetsvoorstellen in rond migratie. De voorstellen betreffen woonstbetreding om illegalen op te pakken, de automatische intrekking van de Belgische nationaliteit bij veroordeling voor terrorisme en de verhoging van het tarief voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit naar 1.250 euro. “Deze legislatuur gaan we keihard werken, vanaf de eerste dag tot de laatste dag, voor een sterker en rechtvaardiger migratiebeleid”, zegt Kamerlid Theo Francken.

Woonstbetreding

De N-VA wil de politie machtiging geven om mensen in illegaliteit ook in de woning op te pakken met het oog op repatriëring. “Elk huis in dit land is momenteel een ‘safe house’ voor illegaal verblijf. Dit voorstel is absoluut noodzakelijk willen we meer uitgeprocedeerden bewegen tot terugkeer en het voldoet aan alle grondwettelijke garanties”, legt Kamerlid Francken uit.

Intrekking Belgische nationaliteit

De N-VA-fractie herneemt het voorstel van Kamerlid Koen Metsu om de Belgische nationaliteit af te pakken van wie veroordeeld wordt voor terrorisme en de dubbele nationaliteit heeft. “Onze nationaliteit is geen vodje papier. Wie onze samenleving afwijst, die kan ook geen lid meer blijven van de club”, klinkt Theo Francken kordaat.

Procedure van 1.250 euro

Tot slot wil de N-VA de procedure om de Belgische nationaliteit aan te vragen duurder maken. “We willen de aanvraag van 150 euro verhogen tot 1.250 euro. De opbrengst willen we aanwenden om de migratiediensten te versterken en om onze steden en gemeenten te helpen in de integratie van nieuwkomers”, verduidelijkt Francken.

Strijdvaardige fractie

De N-VA-Kamerfractie is er dus meteen ingevlogen na de eedaflegging. Ze is zeker niet van plan om achterover te leunen op de parlementsbanken. “We zullen de komende weken nog voorstellen aanbrengen”, belooft Theo Francken strijdvaardig.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is