Middeleeuwse vrouwonvriendelijke praktijken

Kamerlid Darya Safai geeft uitleg bij het wetsvoorstel: “In bepaalde culturen wordt veel belang gehecht aan de maagdelijkheid van de bruid bij de eerste huwelijksnacht en wordt een bloedend maagdenvlies beschouwd als symbool en “bewijs” van de ontmaagding. Bijgevolg ontstaat bestaat bij sommigen de vraag om dokters een maagdelijkheidstest te laten uitvoeren, met het oog op het verkrijgen van een maagdelijkheidsgetuigschrift. Dat zijn middeleeuwse en vrouwonvriendelijke praktijken, die niet alleen schadelijk zijn voor het zelfbeeld van de betrokken vrouwen en meisjes, maar vooral een vorm van schending van hun fysieke integriteit uitmaken.”

Kwestie van mensen- en kinderrechten

Volgens Kamerlid Theo Francken komen door de testen verschillende mensenrechten in gedrang. “Denk aan het recht op non-discriminatie en het recht op fysieke integriteit. Deze medische onderzoeken zijn een vernederende behandeling die geen plaats heeft in onze samenleving. Dat geldt in het bijzonder wanneer ze uitgevoerd worden op minderjarige meisjes. Om die reden publiceerde de Wereld Gezondheid Organisatie in oktober 2018 al een verklaring die mee ondertekend werd door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens en die tot doel heeft een halt toe te roepen aan de maagdelijkheidstesten en -getuigschriften die nog steeds uitgevoerd worden in bepaalde landen, waaronder België.”

Dokters op hun verantwoordelijkheid wijzen

Kamerlid Kathleen Depoorter herinnert eraan dat de Orde van Artsen al in 2019 een algemene richtlijn heeft uitgevaardigd naar haar leden om zulke onderzoeken niet meer te doen. “Toch blijven ze in ons land voorkomen. Nu Frankrijk ze bij wet verboden heeft, moet België volgen en de dokters op hun verantwoordelijkheid in deze wijzen. Met dit wetsvoorstel willen we in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen een eenduidig verbod invoeren op het afleveren van een maagdelijkheidsgetuigschrift door gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, op straffe van drie maanden tot één jaar en een geldboete van tweeduizend tot achtduizend euro. Personen die geen gezondheidszorgberoep uitoefenen en maagdelijkheidstesten uitvoeren met het oog op het afleveren van zulke attesten kunnen volgens de huidige artikelen 372 tot 375 van het Strafwetboek reeds veroordeeld worden wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting.”