Om de islamitische revolutie te bewaken en haar ideologie te exporteren werd in 1979 de Iraanse Revolutionaire Garde opgericht door toenmalig staatshoofd Ayatollah Khomeini. Sindsdien vormt dit korps het instrument bij uitstek van het Iraanse regime om iedere oppositie of weerstand in binnen – en buitenland genadeloos te onderdrukken.

Aanslagen

Over het hele Midden-Oosten stuurt de organisatie paramilitaire en terroristische organisaties (zoals Hamas en Hezbollah) aan of voorziet hen van de nodige financiële inkomsten, wapens en training om hun strijd te voeren. Maar ook bij ons in het Westen voert de organisatie aanslagen uit. Assadollah Assadi die bij ons in de gevangenis zit wegens het beramen van aanslagen in Parijs was bijvoorbeeld opgeleid door de Revolutionaire Garde.

Darya Safai: “De Revolutionaire Garde aanmerken als terroristische organisatie zou niet alleen een krachtig symbolische beslissing zijn. Maar ook een hart onder de riem van de vele slachtoffers van de repressie van de Ayatollahs in Iran en bij ons.”

Internationale consensus

De Verenigde Staten klasseren de Revolutionaire Garde als formeel als een terroristische organisatie. Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 03 Januari 2023 dat ze het Amerikaanse voorbeeld zullen volgen en het Canadese Hooggerechtshof vonniste in november dat de IRGC een terroristische entiteit is naar Canadees recht. Ook in Europa groeit de steun om dit te doen. Zo nam de Nederlandse Tweede Kamer in december vorig jaar een motie aan om de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties plaatsen.

“Een opname op de Europese lijst van terroristische organisaties, heeft ook reële gevolgen voor de machthebbers in Teheran,” vult fractievoorzitter Peter De Roover aan, “daar hun opname op de zogenaamde zwarte lijst de organisatie het recht ontneemt zich nog langer voor te mogen doen als een legitieme actor in politieke en diplomatieke contacten met de Unie of in financiële transacties met bedrijven en banken in de Unie. Het geeft Europa extra instrumenten om het door Iran gesteunde terrorisme tegen te gaan.

Europese terreurlijst

In België heeft de politiek niet de bevoegdheid om personen of organisaties op terreurlijsten te zetten. Dat gebeurt door de analisten van het OCAD. Daarom vragen de Kamerleden via een resolutie dat de federale regering er bij de verschillende Europese instanties ervoor te pleiten dat de Iraanse Revolutionaire Garde wordt opgenomen op de Europese Lijst van terroristische organisaties zoals overeengekomen in het gemeenschappelijk standpunt 931 van de EU.