Politieversterking voor Griekenland

Volgens Kamerlid Theo Francken moet er dringend politieversterking naar Griekenland. “Meer dan 70.000 mensen verdringen zich momenteel voor het grenshek tussen Griekenland en Turkije. Daar zitten mensen van verschillende nationaliteiten tussen. Wanneer de Griekse grens onder de druk bezwijkt, dan zal een stroom van vele honderdduizenden op gang komen richting West-Europa. Die grens moet absoluut dicht blijven, anders herhaalt de migratiechaos van 2015 zich. Er moet daarom dringend politieversterking gestuurd worden naar Griekenland, zowel vanuit België zelf als vanuit de andere Europese lidstaten.”

Illegale migratie als politiek wapen 

Vlaams Parlementslid Darya Safai verwijt de Turkse president Erdogan illegale migratie in te zetten als politiek wapen tegen Europa. “Hij misbruikt daartoe de hoop op een beter leven bij arme migranten in Turkije, met dodelijk gevolg. Opnieuw is een klein kind gestorven in een poging om illegaal per boot de Griekse eilanden te bereiken. Europa moet dringend een overeenkomst sluiten met een veilig land buiten Europa waar mensen die illegaal de Griekse eilanden bereiken naar toe kunnen worden gebracht en opgevangen in menswaardige omstandigheden. Enkel zo kun je de menselijke tragedie in de Egeïsche zee beëindigen.”

Frontex versterken

Europarlementslid Assita Kanko pleit voor een assertief Europa. “Europa mag zich niet laten chanteren, maar moet assertief én proactief zijn. Erdogan is geen geloofwaardige of betrouwbare partner om deze migratiecrisis te beheersen. Hoe kan Turkije met deze acties ooit aanspraak maken op een potentieel lidmaatschap van de EU? Of op de financiële steun die het land daar nu al voor krijgt? Dat geld steken we beter in een versterking van Frontex, onze grensbescherming. Zo kunnen we de controle over de buitengrens met Turkije behouden en versterken. Wat we zeker niet mogen doen, is ons laten leiden door emotionele impulsieve reacties. We hebben een doordacht, verenigd maar resoluut antwoord nodig op de acties van Turkije om de rest van de wereld te laten zien dat de EU harde standpunten kan innemen indien nodig."

Alle naïviteit over het Erdogan-regime laten varen

Kamerfractievoorzitter Peter De Roover sluit zich daarbij aan. “Ik heb hier tijdens het afsluiten van de deal met Turkije al voor gewaarschuwd. Europa mag zich niet laten chanteren door het dreigement vluchtelingen door te laten. Als we dat toestaan, dan krijgt het regime Erdogan vanzelf een hoofdrol bij het beheersen van de asielstroom. De vrees die ik toen uitte, lijkt nu uit te komen. Ik zal de minister van Buitenlandse Zaken dan ook ondervragen over deze gebeurtenissen en hem op het hart drukken alle naïviteit te laten varen als het gaat over het Erdogan-regime. Ingaan op de vraag van de Turkse president voor NAVO-steun bij de operaties in Idlib is voor ons geen optie.”

Beluister Theo Francken in De Ochtend over de situatie aan de Griekse grens.