De N-VA wil met een wetsvoorstel opvang voor asielzoekers aanscherpen tot de Europese minima. Daardoor wordt geen opvang meer voorzien voor wie een meervoudige asielaanvraag indient, voor asielzoekers met de Europese nationaliteit of voor personen die in een ander EU-land een asielaanvraag deden.

Meervoudige asielaanvragen 

Hoewel Europese richtlijnen slechts opvang verplichten voor de duur van de eerste asielprocedure, zitten in België veel asielzoekers in het opvangnetwerk wiens aanvraag eerder geweigerd werd. Die asielzoekers kunnen nadien opnieuw een asielaanvraag indienen, vaak alleen om opvang te bekomen. “Daar willen we nu paal en perk aan stellen, wat tegelijk ook het aantal meervoudige asielaanvragen zal doen dalen”, stelt Kamerlid Darya Safai.

Europese asielzoekers 

Mensen met een EU-nationaliteit, veelal uit Oost-Europa, dienen al te vaak een asielaanvraag in. Die aanvragen zijn bij voorbaat kansloos. “Dat weten deze mensen ook, maar ze dienen toch een asielaanvraag in louter om te kunnen genieten van het opvangsysteem en de medische zorgen die daarmee gepaard gaan. In tijden van tekort aan opvang moeten we harde keuzes durven maken. De Europese regels staan ons toe om aan deze groep geen opvang meer te geven. Die mogelijkheid moeten we benutten, wat zal leiden tot fors minder asielaanvragen bij deze groep”, vindt Kamerlid Theo Francken. “De mogelijkheid voor Europeanen om een asielaanvraag zelf in te dienen moet uiteraard open blijven staan, laat dat duidelijk zijn, Catalanen blijven welkom.”

Personen die in een ander EU-land asiel zochten

Tot slot betreft een omvangrijk deel van de asielaanvragen geen nieuwkomers, maar mensen die al langer in de Schengenzone aanwezig zijn. Dat kan gaan van mensen wiens asielaanvraag in een ander land geweigerd werd of weggelopen zijn van hun hangende asielprocedure. Dat kan achterhaald worden via de Europese elektronische vingerafdrukdatabank voor asielzoekers. “Met ons voorstel willen we het opvangrecht voor deze ‘asielshoppers’ integraal afnemen. Dat zou niet alleen de druk op het opvangnetwerk verlichten, maar tegelijk een enorm ontradend effect met zich meebrengen dat de asielcijfers zelf ook zal doen dalen”, besluit Safai.