De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en heeft tot doel bij te dragen tot de vrede en de veiligheid in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie. Er zijn vriendschapsgroepen met tal van buitenlandse parlementen, waaronder ook dat van Rusland. N-VA-parlementsleden Allessia Claes, Freya Perdaens, Andries Gryffroy, Karolien Grosemans en Darya Safai vinden het gezien de recente Russische inval in Oekraïne niet langer gepast om vriendschappelijke banden te onderhouden met het Russische parlement. 

Niet lijdzaam toekijken

“Omdat wij als democratisch verkozen parlementsleden niet lijdzaam kunnen toekijken op de flagrante schendingen van het internationale recht en de internationale mensenrechten, zien wij onszelf dan ook genoodzaakt om ons hierbij terug te trekken als leden van de IPU-sectie België-Rusland”, zegt initiatiefneemster en Vlaams Parlementslid Allessia Claes.

Onmiddellijk opschorten

“Wij stellen dan ook voor aan de voorzitter van de interparlementaire vriendschapsgroep om de werkzaamheden met Rusland onmiddellijk op te schorten en dit tot de voorwaarden voor een eerlijke dialoog opnieuw vervuld zijn”, vult Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy aan. 

Duidelijk signaal

“Wij hopen dat andere parlementsleden van andere partijen ons voorbeeld zullen volgen en we zo een duidelijk signaal kunnen geven aan het Russische parlement en Poetin”, besluit Kamerlid Darya Safai.