De aanbevelingen komen in twee aparte documenten: een nota die de mogelijke evoluties in de veiligheidssituatie tegen 2030 probeert te schetsen en een nota van de militaire experten, waarin ze hun wensen neerleggen.

Herbewapenen om uitdagingen hoofd te bieden

Het eerste document is duidelijk: we gaan naar een potentieel gevaarlijke internationale omgeving waar België, de EU en de NAVO zich moeten herbewapenen om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden. Opvallend: ook China wordt voor het eerst uitdrukkelijk genoemd, in navolging van de belangrijke stappen die de NAVO-leiders eerder deze week zetten.

Nota experten samengevat in één woord: meer!

Interessanter nog voor de commissieleden zijn de concrete aanbevelingen die de experten hadden voor een verruiming van de Strategische Visie zelf op het vlak van personeel en capaciteiten. Commissievoorzitter Buysrogge vat de nota in één woord samen: “Meer! De experten erkennen de belangrijke stappen die al gezet werden, maar ze hebben de noodkreten van onze militairen gehoord: meer manschappen, meer vliegtuigen, meer drones en geloofwaardige harde slagkracht in de vorm van een bijkomende zware brigade, antiballistische capaciteiten, tanks, enzovoort. Men kent het N-VA-standpunt rond meer straaljagers en bewapende drones, maar deze nota onderschrijft nog maar eens wat echt de kern moet zijn van onze inzet: personeel.”

Verdere integratie met Nederlandse marine

Kamerlid Theo Francken valt hem bij. “Deze nota onderstreept vele van de standpunten die we in de afgelopen jaren naar voren schoven: de werf van Vandeput is niet af en bijkomende versterkingen zijn nodig. Ik noteer vooral dat de experten ons erop wijzen dat we met 25.000 soldaten er echt niet komen en dat er nood is aan een zware brigade die wordt uitgerust met zwaardere voertuigen. Ik neem deze aanbevelingen mee. Als het van de N-VA afhangt, duwen wij volop de gaspedaal in voor een verdere integratie en versterking van onze marine met Nederland en nemen wij deel aan de Nederlands-Duitse tankbataljons die de Oostflank van de NAVO moeten verdedigen.”

Lichte passages over EU, hulp aan de natie en crisishospitaal

Opvallend voor de N-VA zijn de eerder lichte passages over de Europese Unie, de inzet op hulp aan de natie en een nieuw crisishospitaal, wat juist klemtonen zijn die de huidige Vivaldi-regering probeert te leggen. Ook wat betreft outsourcing van niet-militaire kerntaken lijken de experten geen voorstander te zijn van een bevriezing of een terugrol zoals sommige van de meerderheidspartijen bepleiten, integendeel zelfs. Het weerspiegelt volgens de N-VA vooral het feit dat een strompelende Defensie het best geholpen is in haar opdracht met meer manschappen, meer geld, en een solide basis aan krachtige wapensystemen om echt te kunnen instaan voor onze veiligheid. Echter, zelfs in de projecties van de experten is de twee procent nog ver af van de verwachtingen van de NAVO en lijkt de beoogde positie in het midden van het NAVO-peloton nog ver af.

Te vaag en te voorzichtig

Voor Kamerlid Darya Safai blijft de tekst vaag en vooral te voorzichtig. “Ik vrees dat hij de Vivaldi-meerderheid en haar minister niet zal wakker schudden, daarvoor is hij veel te vrijblijvend wat jammer is. Maar we zullen komende woensdag, wanneer de tekst besproken zal worden met de minister, ook onze aanvullingen neerleggen. Hopelijk blijft dit geen vrijblijvend gesprek waarna de minister in september haar eigen update neerlegt, maar is ze bereid om echt met ons samen te werken aan zeer concrete doelstellingen die dan ook Kamerbreed gedragen worden en garanderen dat ook de toekomstige regeringen ze mee zullen uitvoeren.”