In het Wetboek van de Belgische nationaliteit staat momenteel de afwezigheid van strafrechtelijke veroordelingen niet ingeschreven als voorwaarde voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit via een eenvoudige verklaring of naturalisatie. De N-VA wil daar nu een mouw aanpassen en volgt daarmee het Franse voorbeeld.

Theo Francken: “Belgische nationaliteit is sluitstuk van geslaagde inburgering”

Theo Francken benadrukt dat de verwerving van de Belgische nationaliteit het sluitstuk is van een geslaagd inburgerings- en integratietraject van de vreemdeling. “Het vraagt een voorafgaand parcours waaruit moet blijken dat de aanvrager zich op verschillende vlakken verdienstelijk gemaakt heeft ten opzichte van dit land. Bijvoorbeeld door een taal- of inburgeringscursus te volgen, door werk te hebben, enzovoort. Men moet ook minstens de wil tonen om deel uit te maken van onze samenleving en er zich naar gedragen. Aan dat laatste willen wij nu een extra invulling koppelen.”

Yoleen Van Camp: “Belgische nationaliteit alleen voor wie zich aan wet houdt”

Onder ‘zich ernaar gedragen’ verstaat de N-VA dat kandidaat-Belgen zich houden aan de Belgische wetgeving, legt Yoleen Van Camp uit. “Maar dat staat nog niet ingeschreven in ons Wetboek van de Belgische nationaliteit. Daarom stellen we voor om de Belgische nationaliteit niet toe te kennen aan wie veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van zes maanden of meer met of zonder uitstel of probatie-uitstel, of voor terroristische misdrijven, misdrijven tegen de openbare orde of tegen de nationale veiligheid.”

Darya Safai: “In buurlanden is afwezigheid veroordelingen grondvoorwaarde”

“Ook in onze buurlanden is men trouwens strenger bij de beoordeling van deze aanvragen. Daar schreef men de afwezigheid van strafrechtelijke veroordelingen wel in als grondvoorwaarde tot het bekomen van de nationaliteit”, voegt Darya Safai toe.

Het N-VA wetsvoorstel werd vorige week donderdag door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in overweging genomen.