In onze gevangenissen zaten vorig jaar gemiddeld 3201 gedetineerden zonder verblijfsrecht op ons grondgebied. Het gaat hierbij over personen zonder recht van verblijf, mensen met een inreisverbod, enzovoort. Dit maakt dat maar liefst een derde van de gevangenispopulatie personen zonder verblijfsrecht betreft.

Hallucinant hoog aantal illegalen in Brusselse gevangenissen

“In de Brusselse gevangenissen, Haren, Sint-Gillis en Vorst, zaten vorig jaar maandelijks 1.212 gevangenen opgesloten. Het aantal illegalen bedroeg er gemiddeld gezien 505 personen. Dit maakt dat bijna de helft van alle gedetineerden in een Brusselse gevangenis geen geldig verblijfsstatuut heeft. Een hallucinant hoog aantal. In Brussel gaan illegaliteit en criminaliteit vaak hand in hand. De linkse laksheid in de praktijk.” aldus Brussels parlementslid Matthias Vandenborre.

Steeds meer zware vergrijpen

In hoofdzaak gaat het om personen die zich schuldig maakten aan drugsdelicten, diefstallen en slagen en verwondingen. Er zaten ook echter mensen zonder recht van verblijf vast voor doodslag en verkrachting. Deze laatste zware categorieën zitten ook in stijgende lijn ten opzichte van de voorgaande jaren. De nationaliteiten die het meeste voorkomen onder gedetineerden zonder recht van verblijf op ons grondgebied zijn Marokko, Algerije en Albanië. 

“Versnel de terugkeer”

De N-VA roept bevoegd staatssecretaris De Moor op om de mogelijkheden om illegale ex-gedetineerden terug te sturen naar het land van herkomst ten volle uit te putten. Er worden momenteel slechts een derde van alle illegalen die vrijgelaten werden uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. “Terwijl de terugkeer van illegale criminelen bovenaan de agenda zou moeten staan,” zeggen Francken en Safai.

Kordaat terugkeerbeleid

De N-VA wil daarvoor de capaciteit versterken voor een kordaat terugkeerbeleid. “Het is geen evidente onderhandeling, maar via onze ontwikkelingssamenwerking hebben we een sterk instrument om druk te zetten op de ontvangende landen.”

Gevangenis in Kosovo

“Daarnaast zouden we ook kunnen doen wat Denemarken doet, een gevangenis voor hun illegalen uitbaten in Kosovo. Een sterker ontradingsmiddel is moeilijk denkbaar”,  aldus de N-VA-parlementsleden. De N-VA roept minister Van Quickenborne op om de onderhandelingen op te starten.