“We moeten nog steeds op onze hoede zijn voor sluipmoordenaar asbest. In het belang van de volksgezondheid is het belangrijk dat men meer middelen inzet om aan asbestbestrijding te doen in onze kazernes, opdat onze militairen in een veilige werkomgeving kunnen werken”, aldus Darya Safai.

Darya Safai polste naar asbestprobleem in kazernes

Net als in zovele andere gebouwen werd asbest decennialang gebruikt in kazernes en andere infrastructuur van het leger. Zoals bekend kan blootstelling aan asbest kanker veroorzaken. Kamerlid Safai wilde van de minister weten hoe groot het probleem vandaag in de kazernes is en welke maatregelen werden genomen.

Sinds 2000 werden de asbesttoepassingen stelselmatig geïnventariseerd en jaarlijks opgevolgd. Aan de asbestinventaris is een beheersprogramma gekoppeld. Daarin wordt het risico dat uitgaat van de toepassing voor het personeel geëvalueerd. Bij een risico op verspreiding van de vezels, wordt de toepassing toegevoegd aan het asbestverwijderingswerkprogramma en verwijderd.

Visuele controle tijdens jaarlijkse rondgang

Tijdens een jaarlijkse rondgang in de kwartieren wordt door middel van een visuele controle de staat van het geregistreerd asbest opgemaakt. Indien de situatie is verslechterd, komen de toepassingen in het verwijderingsprogramma. Daarnaast worden sporadisch nieuwe toepassingen ontdekt - zoals bij renovatiewerken onder vloeren, achter valse wanden of in liftschachten. Na analyse kunnen die dan in het beheers- en indien nodig in het verwijderingsprogramma terecht komen.

Gedurende de laatste 10 jaar is ongeveer 5 miljoen euro besteed aan asbestinventarissen, analyses en -verwijderingswerken. Defensie sloot twee meerjarige overeenkomsten voor het inventariseren (en analyseren) van toepassingen en voor de verwijdering van asbest.