Vorige zaterdag werden zes transmigranten in Zeebrugge in een koelwagen aangetroffen, de woensdag ervoor acht. Vorig jaar pakte de politie in West-Vlaanderen 1.866 transmigranten op. Dat is 44 procent van het totaal aantal opgepakte transmigranten in ons land. “De cijfers tonen nogmaals aan dat West-Vlaanderen de meest getroffen provincie en Brugge de meest getroffen stad is. De mensensmokkelproblematiek blijft dus prangend. We moeten daarom een versnelling hoger schakelen om transmigratie aan te pakken”, zeggen Maaike De Vreese en Theo Francken.

4.238 onderscheppingen, waarvan de meeste in Brugge

De cijfers tonen het aantal onderschepte illegale transmigranten waarbij de volledige administratieve afhandelingsprocedure bij de politie werd doorlopen. Van de 4.238 onderscheppingen ging het in totaal om 3.075 unieke personen. Sommige personen werden dus meermaals opgepakt. Het gaat voornamelijk om personen uit Eritrea (41 procent), Algerije (12,7 procent) en Soedan (10,4 procent). “In Brugge alleen al werden er 1.254 transmigranten geregistreerd. In Oostende waren dat er 123 en in Blankenberge 81. In werkelijkheid zijn dat er nog veel meer, want de politie heeft door de coronamaatregelen minder kunnen controleren of zijn regelmatig overgegaan tot een verkorte afhandeling waarbij de illegale migranten niet werden overgebracht naar het politiekantoor”, zegt De Vreese.

Tentenkampen vermijden

De politie moest ook verschillende kampen van transmigranten in het rangeerstation in Zeebrugge, waar goederentreinen geladen en gelost worden, opruimen. Infrabel meldde een toename van incidenten van ongewenste aanwezigen op hun terreinen in Zeebrugge. “In december 2020 werden naar schatting 65 transmigranten aangetroffen in en rond het rangeerstation, dat zijn er 4 maal zoveel als de maand ervoor. In januari waren dat er terug 44”, weet Kamerlid Darya Safai.

“Het rangeerstation blijkt een gat in de beveiliging van onze haven te zijn. Deze zwakke schakel dient onmiddellijk structureel aangepakt te worden. In de eerste plaats moet de NMBS infrastructurele aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat inklimmingen in het rangeerstation stoppen. We moeten ten alle koste vermijden dat er tentenkampen in Zeebrugge komen”, vult De Vreese aan.

Strikter met ‘Very Irritating Police’

In Zeebrugge werden er in totaal maar liefst 1.141 transmigranten in 2020 geregistreerd. De aanhoudende problematische situatie zorgt in Zeebrugge al een ganse tijd voor onrust en een onveiligheidsgevoel. De Vreese pleit daarom voor een striktere en ontradende aanpak met VIP-patrouilles in Zeebrugge. VIP staat voor ‘Very Irritating Police’. Dat is een aanklampende aanpak waarbij de politie veelvuldig controleert en zeer strikt de regelgeving doet naleven. “Controleer de illegale transmigranten tot vervelens toe. Spreek ze aan, controleer de papieren, neem ze op en herhaal dit alles zo lang en zo vaak als nodig. Laat iedereen beseffen dat elke melding van overlast, geweld, intimidatie, enzovoort meteen en kordaat zal worden opgevolgd”, legt De Vreese uit. “Dat vereist dat de politie permanent en zeer zichtbaar aanwezig is in het straatbeeld. Onze lokale politie kan daarvoor ook bijstand van de federale politie vragen. Om dit lik-op-stuk beleid een kans te geven vragen we staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi en minister van Binnenlandse Zaken Verlinden de capaciteit in de gesloten centra en de inspanningen van het federaal niveau drastisch te verhogen.”

Dweilen met de kraan open

De transmigranten die vorige week zijn onderschept, waren in Frankrijk in koelwagens gestoken. Dat is levensgevaarlijk, weet Theo Francken. “Er dient dringend overleg te zijn met de Franse autoriteiten over deze uit de hand gelopen situatie. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat we de Zeebrugse haven goed bewaken en beveiligen zodat ze niet de zwakste schakel is en onderdoet voor de haven van Calais. Daarom is het nodig om met de Britten een slagkrachtig akkoord af te sluiten. Dat akkoord moet het mogelijk maken om meer controles uit te voeren, meer bewaking en beveiliging voor onze haven te realiseren en extra te investeren in onze snelwegparkings. Nog steeds wordt op onze snelwegparkings in vrachtwagens geklommen zonder dat daar sancties zijn aan gekoppeld. Volledige ladingen dienen daarom vernietigd te worden. Onze bedrijven lopen hierdoor economische schade. Ons wetsvoorstel om inklimming in vrachtwagens strafbaar te stellen, dient eindelijk goedgekeurd te worden. Ten slotte moeten we blijven ijveren voor terugname-akkoorden met landen van herkomst en een nieuw Europees asiel- en migratiebeleid naar Australisch model. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”