Staatsecretaris Mahdi blijft het open houden van onze maritieme buitengrenzen bepleiten. Net via die weg kwamen de terroristen van Nice en Wenen naar ons continent. België zal zich voluntaristisch blijven opstellen bij het opnemen van illegale migranten die op zee worden opgepikt. Enkel nultolerantie naar Australisch model kan hier soelaas brengen. Toch blijft de paars-groene regering blind en zal haar naïviteit vele mensenlevens kosten.

Verder blijft toegang tot asielloket onbelemmerd, ook in tijden van corona. Minister De Block had tijdens de eerste corona-golf het asielloket tijdelijk gesloten om sanitaire redenen. Vandaag is de gezondheidssituatie in Brussel nog vele malen precairder dan toen, maar toch zet staatssecretaris Mahdi de asielpoort opnieuw wagenwijd open.

In de nota is ook geen spoor te bekennen rond een strengere gezinsherenging of een regeling rond woonstbetreding. De studies en adviezen van zijn eigen administratie, de Nationale Bank en de commissie Bossuyt dringen daar nochtans op aan.

Slap terugkeerbeleid, non-aanpak transitmigratie

“De gedwongen terugkeer wordt uitgehold door het verbod op detentie bij minderjarigen. De beloofde extra gesloten terugkeercentra voor illegalen openen zelfs niet tijdens deze legislatuur. Paars-groen legt dan maar de focus op de vrijwillige terugkeer, maar het overgrote deel van de transitmigranten wil gewoon niet terugkeren.

Paars-groen wil voortaan alle gezinnen met kinderen opvangen in huizen en appartement via de OCMW's. Dit zal zorgen voor een enorm aanzuigeffect. De N-VA wil enkel nog opvang in collectieve opvangcentra.