Darya Safai: “Langere procedures betekenen langere opvang en moeilijkere terugkeer”

Voor Kamerlid Darya Safai zijn korte procedures een kwestie van respect naar de aanvrager, maar ook naar de maatschappij toe. “Hoe langer een procedure duurt, hoe langer de opvang duurt. Dat leidt tot hogere druk op het opvangnet en hogere kosten. Hoe langer een procedure, hoe moeilijker daarenboven ook de terugkeer te organiseren valt. We evolueren naar een situatie waarin we mensen eerst jarenlang opvangen en dan pas vragen om terug te keren, als hun aanvraag geweigerd wordt, wat in maar liefst 7 op de 10 gevallen gebeurt.”

Theo Francken: “Jaren werk naar de vaantjes”

Toen hij nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, heeft Kamerlid Theo Francken samen met de administraties enorm hard gewerkt om de asielachterstand terug te dringen die was ontstaan met de Europese migratiecrisis van 2015. “Dankzij extra personeel konden we met vereende krachten de achterstand helemaal wegwerken, van 13.375 asieldossiers in 2016 naar slechts 4.847 dossiers in 2018, wat een normale werklast betrof die binnen de richttermijn van drie maanden kon worden behandeld. Dat was een herculesprestatie. Het liet ons toe om het opvangnetwerk in te krimpen met meer dan 10.000 bedden. Al dat werk is op twee jaar tijd naar de vaantjes geholpen, ondanks een lage instroom. Het klopt dat de asielaanvragen opnieuw opliepen vanaf medio 2018, vooral door jonge mannelijke Palestijnse asielaanvragers uit de Gaza via illustere mensensmokkelnetwerken. Om dit een halt toe te roepen voerde ik asielquota in. Het extra crisispersoneel dat ik had aangeworven, moest ik op eis van mijn coalitiepartners MR, CD&V en Open VLD ontslaan.”

Yoleen Van Camp: “Werk nodig op instroom en uitstroom”

Kamerlid Yoleen Van Camp eist dat huidig staatssecretaris Sammy Mahdi zo snel mogelijk naar de Kamer komt met een concreet plan van afbouw van de achterstand. “De focus moet liggen op de duurzame beperking van de instroom. Via ontradingscampagnes en een strikte toepassing van de Dublinrichtlijn kunnen we asielzoekers die reeds elders in Europa een asielaanvraag hebben ingediend, ontmoedigen om naar België te komen. Daarenboven moeten we dringend een einde maken aan het misbruik met meervoudige aanvragen, die vandaag bijna standaard ingediend worden door geweigerde asielzoekers, ook al hebben die aanvragen maar een heel kleine kans op slagen. Op al die vlakken mis ik daadkracht bij de huidige staatssecretaris. Sterker, meneer Mahdi stimuleert zelf meervoudige asielaanvragen, door de mogelijkheden daartoe in België te gaan verkondigen op een nieuwe overheidswebsite www.asyluminbelgium.be, in alle talen van belangrijke herkomstlanden van asielzoekers.”

Evolutie van de achterstand, cijfermatig verslag februari 2021. Bron: CGVS (pdf)