WETSVOORSTEL VERBOD GEZINSHERENIGING VOOR DADERS HUISELIJK GEWELD

Door Darya Safai op 17 juni 2020

Op dinsdag 16 juni 2020 bespraken we in de commissie Binnenlandse Zaken mijn wetsvoorstel om daders van huiselijk geweld gezinshereniging te verbieden en zo eventuele slachtoffers van partnergeweld te vermijden.

Dit wetsvoorstel sanctioneert gezinsherenigers die daders van partnergeweld zijn door hen uit te sluiten van een nieuwe gezinshereniging met een buitenlandse partner.

Ik ben namelijk van oordeel dat wanneer een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan partnergeweld, verkrachting of het aangaan van een schijnhuwelijk,… zijn recht op gezinshereniging moet worden opgeschort. Met deze preventieve maatregel willen we potentiele daders afschrikken en bieden we een betere bescherming aan eventuele slachtoffers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is